top of page

วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย

January 29, 2019

NBT นครศรีธรรมราช รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย" โดย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

การรักษาโรคหัวใจ โดย รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

December 31, 2018

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช "การให้บริการรักษาโรคหัวใจ โดย รพ.มหาราช นครฯ" โดยนายแพทย์ ช.วิทวัส เพ็ชญไพศิษฎ์

การให้บริการคลินิคนมแม่ โดย รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

September 27, 2017

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "การให้บริการคลีนิคนมแม่ โดย รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช"

การให้บริการจากแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

February 19, 2018

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช ประเด็น "การให้บริการจากแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช"

การให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

June 13, 2018

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร (NBT) ตอน การให้บริการของ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช (ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

ตกต้นไม้ ภัยใกล้ตัว ชาวสวนเมืองนครฯ

September 28, 2017

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.15- 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตอน "ตกต้นไม้ ภัยใกล้ตัว ชาวสวนเมืองนครฯ"

การให้บริการรักษาโรคไต" โดย รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

August 01, 2017

NBT นครศรีธรรมราช รายการเช้านี้ที่เมืองนคร "การให้บริการรักษาโรคไต" โดย รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

ผู้ป่วยปลอดภัย เมื่อใช้ยาดี มีคุณภาพ อย่างถูกต้อง

February 24, 2018

NBT นครศรีธรรมราช รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ประเด็น"ผู้ป่วยปลอดภัย เมื่อใช้ยาดี มีคุณภาพ อย่างถูกต้อง โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช"

มะเร็งช่องปาก ภัยร้ายใกล้ตัว

November 05, 2017

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช ตอน "มะเร็งช่องปาก ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

การให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

December 03, 2017

NBT นครศรีธรรมราช รายการเช้านี้ที่เมืองนคร "การให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช"

Please reload

bottom of page